750.000

Phương pháp làm tăng kích thước dương vật nhanh chóng với gel titan maxman của Mỹ. Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu quả và chất lượng, được tố chức y tế cấp giấy phép lưu hành.